CooLysa


 

Milí diváci, příznivci živé kultury a divadla,

srdečně Vás vítám v hledišti nultého ročníku divadelní přehlídky v Lysé nad
Labem. Letošní „festival na zkoušku“ jsme pojmenovali Kulisa, ačkoliv logo si s
fonetickou a psanou formou hraje po svém. Ať už napíšeme a jevištní dikcí
nahlas vyslovíme „Coolysa“, kulisa nebo francouzsky „coulisses“, zní to nakonec
podobně. Myslíme na divadelní dekoraci, věc, co v záři světel hraje a jíž herec
vdechne život. Kulisa může být i součástí zadní části jeviště, zákulisí nebo také
zvukový (roz)ruch v pozadí. Vyberte si, protože divadlo si hraje s fantazií a
slovníkové definice v něm naštěstí neplatí. Rád bych vás v tomto festivalovém
průvodci pozval do zákulisí přehlídky a vysvětlil, proč jsem jednotlivá
představení na naše jeviště pozval. Kéž to p. t. obecenstvo ocení při výběrů
svých „špílů“ pro malé i velké diváky. Přeji čistou a sdílenou radost ze hry.
Zlomte vaz a čert vás vem!

Jan Burda, dramaturg 


 


 

Aktuální informace na našich sociálních sítích:

                             

                     Facebook                                                                                  Instagram

                     @coolysa                                                                                  @_coolysa_